emh system project, s.r.o.

Vítejte na stránkách naší společnosti

Projekce a revize plynových zařízení

Cílem firmy emh system project, s.r.o. je nastavit a udržovat efektivní systém řízení kvality, který  zvýší efektivitu činnosti firmy, zvýší uspokojení zákazníka především kvalitou a včasným dodáním projektové  dokumentace.

O nás

Hlavním předmětem podnikání je projektová činnost ve výstavbě se specializací na oblast plynárenství. Jedná se především o zpracování kompletní projektové dokumentace ve všech stupních pro distribuční VTL, STL, NTL plynovody, plynovodní přípojky, domovní plynovody, průmyslové plynovody, regulační stanice, plynové kotelny vč. související inženýrské činnosti pro územní a stavební řízení, výkon autorského dozoru a technického dozoru investora.

Dalším předmětem podnikání jsou montáže, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob s plyny s oprávněním pro revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení v rozsahu pro domovní plynovody, průmyslové plynovody, NTL, STL plynovody a přípojky a plynové spotřebiče bez omezení výkonu.

Činnosti

zpracování kompletní projektové dokumentace plynových zařízení ve všech stupních (přípojky, hlavní řady, domovní instalace, průmyslové plynovody, regulační stanice)

revize a zkoušky plynových zařízení (domovní plynovody, přípojky a hlavní řady, průmyslové plynovody, plynové spotřebiče, plynové kotelny)

inženýrská činnost pro územní a stavební řízení, výkon autorského dozoru a technického dozoru investora

montáže a opravy plynových zařízení (domovní plynovody)

Neprovádíme servis a opravy plynových spotřebičů ani neprovádíme výstavbu plynovodů – přípojky a hlavní řady.
Tyto činnosti jsme případně schopni zajistit našimi smluvními partnery.

Kontakt

sídlo spol.:
Vinařská 240/38, Pisárky, 603 00 Brno

kanceláře:
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
areál innogy, budova H, 1. patro, dveře č. 214 a 215
tel.: +420 606 854 968 Ing. Marek Hladný – jednatel

tel.: +420 723 546 830 Eva Hladná – jednatel

e-mail: projekce@emhsystem.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.ú.: 191 124 777/0300

IČO: 269 32 067, DIČ: CZ26932067

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46456